Privacyverklaring An De Wieke

An De Wieke respecteert de privacy van alle gebruikers van deze website andewieke.nl en draagt er graag zorg voor dat alle verstrekte informatie vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming wordt behandeld.

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met An De Wieke.

Persoonsgegevens die wij verwerken

An De Wieke kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van An De Wieke, en/of omdat u deze zelf aan An De Wieke verstrekt. An De Wieke kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Uw bankrekeningnummer
 • Uw IP-adres (soms, zie hieronder in welke gevallen)
 • Aanvullende informatie die nodig is voor een specifieke dienst waarvan u gebruik wilt maken (zie onderstaande)

Extra zorggegevens

Indien u zorg nodig heeft kan An De Wieke meer gegevens over u verwerken:

 • Gegevens van de huidige zorgaanbieder, thuiszorgorganisatie/zorginstelling
 • Adresgegevens huidige zorgaanbieder, telefoonnummer
 • Naam zorgcontactpersoon
 • Telefoonnummer zorgcontactpersoon
 • Zorgindicatie uren, van de zorgvrager, CIZ indicatiegegevens
 • Factuuradresgegevens, naam, adresgegevens, telefoonnummer, van de instelling, thuiszorgorganisatie
 • BSN nummer, zorgvrager
 • Geboorte datum, zorgvrager
 • Zorg overdracht gegevens van de zorgvrager
 • Verzekeringsgegevens, naam van de verzekering en verzekeringsnummer

Waarom An De Wieke gegevens nodig heeft

An De Wieke verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, bijvoorbeeld om u te kunnen informeren over uw contactaanvraag of boeking.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Het afhandelen van uw betaling.
 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang An De Wieke gegevens bewaart

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om ons werk voor u te kunnen doen of om het voort te zetten na een pauze. An De Wieke zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst tot stand komt.

Delen met anderen

An De Wieke zal uw gegevens nimmer aan derden verkopen en verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Verwerkersovereenkomst

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van An De Wieke, sluit An De Wieke een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. An De Wieke blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van An De Wieke worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. An De Wieke gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

An De Wieke maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, zonder het adres van uw computer (het IP-adres wordt geanonimiseerd), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om daarover te rapporteren aan An De Wieke.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. An De Wieke heeft hier geen invloed op.

An De Wieke heeft Google geen toestemming gegeven om via An De Wieke verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@andewieke.nl. In sommige gevallen vraagt An De Wieke hiervoor om uw legitimatie, ter bescherming van uw privacy. An De Wieke zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

An De Wieke neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van An De Wieke maakt gebruik van een SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door An De Wieke verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met An De Wieke op.

An De Wieke is als volgt te bereiken:

Telefoon: 0528 – 32 16 36
E-mailadres: info@andewieke.nl
Website: andewieke.nl
Adres: Verlengde Middenraai 60, 7938 PE  Nieuw Balinge
KvK: 04065823
BTW nummer: NL096800252B01

Wijzigen van deze privacyverklaring

An De Wieke mag de inhoud van deze Privacyverklaring wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende. Deze pagina is voor het laatst aangepast op 12 juni 2018.

Pin It on Pinterest